Angajații firmei de salubrizare din Sectorul 1 au ieșit în stradă / Clotilde Armand: O nouă încercare de șantaj

20

Angajații firmei de salubrizare din Sectorul 1 au ieșit în stradă, duminică, nemulțumiți că Primăria nu plătește facturile restante din ultimul an. Clotilde Armand consideră această mișcare drept un „șantaj” și amenință că, începând cu data de 12 februarie, va schimba operatorul de salubrizare din sector, în regim de urgență.

Într-o nouă încercare de șantaj, firma de salubrizare și-a scos mașinile la protest prin Sectorul 1 în speranța că primăria le plătește facturile emise nelegal anul trecut, facturi neachitate de primarul PSD – cel cu diamantele. Frumoasă mișcare. Din nefericire pentru conducerea acestei firme spun că nu am fost impresionată de șantajul ”protestului” și nici de notificarea prin care amenință că începând cu data de 11.02.2021 nu mai ridică gunoiul stradal necontrolat din Sectorul 1”, a scris Clotilde Armand, pe Facebook.

În plus, Clotilde Armand a publicat o notificare pe care a trimis-o companiei de salubrizare pe 5 februarie.

Dacă această companie lasă din nou gunoiul pe străzi și refuză să-și onoreze obligațiile contractuale din data de 12.02.2020 va intra alt operator în regim de urgență. Îi asigur pe toți locuitorii Sectorului 1 că nu vom mai trece prin situația în care am fost luna trecută. Nu voi mai tolera șantajul și amenințările Mafiei Gunoaielor. Sectorul 1 plătește servicii de salubrizare și de 10 ori mai scumpe față de restul țării. Primăria Sectorului 1 a fost un partener onest, Primăria Sectorului 1 nu este robinet cu bani pentru offshore-ul lor transpartinic. Cu mine nu le mai merge”, a adăugat primarul Sectorului 1.

Poziția Romprest

Compania de salubrizare din Sectorul 1 amenință că se află în stare de insolvență din cauza facturilor neplătite de către Primărie din ultimele 6 luni.

Romprest are de încasat facturi restante pentru aproape șase luni. Problemele au început încă din luna aprilie a anului trecut, când Primăria de sector a înregistrat primele restanțe la plata facturilor către Romprest, pe fondul cheltuielilor generate de pandemie și date fiind condițiile excepționale, urmând ca la o rectificare bugetară Romprest să își încaseze banii. Au urmat alegerile și schimbarea primarului, iar noul edil nici nu a mai vrut să audă de plata restanțelor. Facturile restante emise către Primăria de sector și care primiseră avizul de plată, au fost returnate către Romprest, odată cu cererea de reducere a valorii contractului”, este poziția Romprest, publicată pe site-ul cinenuneiagunoiul.ro.

Notificarea trimisă de primar către Romprest

Stimate domn,

Ca urmare a Adresei de Notificare a încălcării drepturilor Operatorului delegat și de limitare/suspendare pe perioadă nedeterminată, în consecință, a activităților din cadrul Serviciului public de salubritate pe raza administrativ teritorială a Sectorului 1 a Municipiului București nr. 559/03.02.2021 („Adresa de Notificare”),

Având în vedere:

A. Prevederile Contractului de delegare a gestiunii prestării serviciilor de salubritate pe raza administrativă a Sectorului 1 București nr. J077/S/30.06.2008 („Contractul de Delegare”);

B. Încheierea din data de 29.12.2020 pronunțată de Judecătoria Sectorului 1 București în dosarul nr. 41225/299/2020;

C. Adresa nr. 5897/16.12.2020 prin care vi s-a solicitat justificarea serviciilor efectiv prestate, fiind, totodată, informați că plata nu se va efectua decât după refacerea facturilor fiscale pentru a fi puse în acord cu serviciile real prestate,

Vă transmitem prezenta

Notificare

Prin care vă aducem la cunoștință următoarele:

1. Ca o remarcă prealabilă, apreciem necesar să clarificăm faptul că Romprest și Comisia mixtă constituită în conformitate cu HCL nr. 293/15.12.2020 nu au negociat nicio ofertă, cu atât mai puțin să ajungă la un acord de voință. De altfel, în urma discuțiilor avute de membrii comisiei și reprezentanții Romprest, în data de 25.01.2021, Romprest a transmis oferta înregistrată sub nr. 395/25.01.2021.

2. Oferta dvs. este în analiza personalului din cadrul aparatului de specialitate și intenția noastră era să revenim cu o contraofertă ajustată resurselor bugetare disponibile pentru anul în curs. De asemenea, vă rog să luați act că solicitarea noastră a fost de ajustare a Contractului de Delegare la nevoile reale ale Sectorului 1, cu consecința reducerii prestațiilor și tarifelor pe care le aplicați.

3. Mai mult, până la data prezentei, nu ați venit cu o ofertă de ajustare a Contractului de Delegare, singura propunere a fost aceea de reducere doar temporară a cantității prestațiilor, cu condiția asumării de către autoritatea contractantă a unor obligații exorbitante față de „concesiile” făcute de Romprest. În cadrul ofertei dvs. nu regăsim nicio propunere de reducere a tarifelor, deși tarifele pe care le practicați sunt cu mult peste nivelul tarifelor aprobate în alte unități administrativ-teritoriale din țară.

4. Așadar, suspendarea/limitarea prestării serviciilor până la adoptarea unei hotărâri prin care să se aprobe oferta „negociată” nu poate fi catalogată decât în registrul unei condiționări bazate pe premise false. Nu am negat niciodată posibilitatea unei negocieri, însă, evident, condiționată de o conduită marcată de buna-credință din partea actorilor implicați. Or, nu putem aprecia ca fiind de bună-credință o parte care transmite unilateral o ofertă despre care afirmă că a fost negociată și acceptată, dacă aceste operațiuni nu au avut loc. Cu atât mai puțin nu poate fi vorba de un refuz de a accepta de către autoritatea contractantă oferta „negociată”, de vreme ce această „ofertă” nu a fost niciodată negociată de comisia mixtă sau de conducerea executivă a autorității contractante.

5. De asemenea, vă reamintim că plata facturilor emise de Romprest a fost suspendată de instanța de executare care a apreciat că există indicii privind nelegalitatea executării silite. În acest context, vă punem în vedere că acuzațiile privind eventuale „abuzuri” ca urmare a neplății facturilor emise de dvs. sunt lipsite de bază factuală.

6. Conform art. 7.2 lit. a) din Contractul de Delegare, operatorul are obligația de a ține o gestiune separată pentru fiecare operațiune în parte, pentru a stabili volumul de lucrări. În baza acestei prevederi contractuale, autoritatea contractantă a solicitat operatorului să pună la dispoziție toate datele GPS pentru a putea determina volumul exact al serviciilor prestate de operator.

7. Deși autoritatea contractantă a transmis solicitări precise, operatorul a refuzat să pună la dispoziție toate datele și informațiile în vederea verificării cantității serviciilor efectiv prestate. Mai mult, operatorului i s-a solicitat să refacă facturile pentru a reflecta neregulile constatate prin rapoartele întocmite de Poliția Locală Sector 1.

8. Cu toate acestea, Romprest a refuzat sistematic să refacă facturile fiscale, consecința fiind aceea a suspendării plăților. Conform art. 8.1 lit. a) din același contract, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita informații cu privire la nivelul și calitatea serviciului prestat, cu obligația corelativă a operatorului de furniza toate informațiile solicitate de autoritatea contractantă. Neexecutarea acestei obligații este sancționată cu aplicarea penalităților prevăzute de art. 11.1 din Contractul de Delegare.

9. Nu negăm dreptul operatorului de a proceda după intima sa convingere fie la suspendarea prestațiilor, fie la limitarea acestora, însă vă rugăm să aveți în vedere trei aspecte esențiale:

a) Pe de o parte, suspendarea/limitarea nu poate afecta colectarea gunoiului menajer și a celui municipal (art. 7.1 lit. g), teza a II-a din Contractul de Delegare);

b) Neplata facturilor este determinată de refuzul de a pune la dispoziție datele GPS și informațiile necesare pentru a putea verifica facturile din perspectiva cantității prestațiilor efectiv realizate;

c) Executarea obligației de plată a fost dispusă de instanța de executare care a apreciat, prima facie, că executarea silită este, aparent, abuzivă.

10. În concluzie, raportat la cele de mai sus, vă solicităm următoarele:

a) Să puneți la dispoziție, de urgență, toate informațiile și datele necesare pentru verificarea cantității serviciilor efectiv prestate;

b) Să refaceți facturile fiscale în sensul corelării valorii acestora cu serviciile efectiv prestate;

c) Să ne comunicați programul de colectare a deșeurilor pentru a putea prelua executarea serviciului începând cu data de 11.02.2021, cu respectarea principiului protecției utilizatorilor prevăzut de art. 7 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 101/2006.

11. În încheiere, vă reamintim prevederile art. 11.3 din Contractul de Delegare care dă dreptul autorității contractante să procedeze la rezilierea Contractului în cazul în care operatorul nu își îndeplinește obligațiile asumate. Una din aceste obligații constă în asigurarea prestării serviciului în regim de continuitate, la standarde înalte de calitate, în schimbul unei remunerații corecte a operatorului.

Vă asigurăm de întreaga noastră disponibilitate pentru a identifica o soluție de natură să respecte principiul echilibrului contractual, cu luarea în considerare a rigorilor specifice serviciului de interes economic general (SIEG), atât din perspectiva legislației privind ajutorul de stat, cât și din perspectiva respectării normelor privind asigurarea concurenței pe o piață cu specific de monopol”

Sursă foto: Inquam Photos / George Calin

Articolul Angajații firmei de salubrizare din Sectorul 1 au ieșit în stradă / Clotilde Armand: O nouă încercare de șantaj apare prima dată în Main News.

Source: New feed